Tomentella atramentaria Rostr.


 • 1
  observation

 • 1
  commune

 • 1
  observateur

 • Première observation
  2020

 • Dernière observation
  2020

Informations sur l'espèce

Non renseignée pour le moment
Non renseigné pour le moment
Non renseignée pour le moment
Thelephora atramentaria (Rostr.) Sacc. | Tomentella flaccida Bourdot & Galzin, 1924 | Tomentella porulosa (Bourdot & Galzin) M.P. Christiansen | Tomentella spongiosa subsp. porulosa (Bourdot & Galzin) Bourdot & Galzin | Tomentella spongiosa var. porulosa Bourdot & Galzin

Observations par classes d'altitudes

Observations mensuelles